Praktische info

Verplaatsingen

Download onderstaand bestand voor meer info in verband met de verplaatsingen met de auto:

pdf Download hier de verplaatsingen met de auto

Kiné en opvolging

Onze persoonlijke Club Kinesist Rob Janssens is elke maandagavond op de club om jeugdspelers te behandelen en op te volgen. Zijn consultatie start om 18u30. Het bestuur bedankt Rob voor zijn professionele inzet. Voor verdere behandelingen kan je eveneens terecht bij onze clubkiné.

 • Rob Janssens
  Weidestraat 4
  2440 Geel
  telefoon: 014/708694
  Mobiel: 0474/450293

Ongeval

Vraag aan de club een aangifteformulier (afgevaardigde, gerechtigd correspondent GC, jeugdsecretariaat) of print ze af van de website. GC is de heer Jan Hannes. Je kan ook iedere maandagavond terecht bij onze persoonlijke Kinesist Rob Janssens. Zijn contactgegevens vind je bovenaan.

 1. Download onderaan het formulier “Aangifte van een ongeval”. Dit blad verhaalt de juiste werkwijze en werkvolgorde, voor de voetbalamateur van de KBVB. Je geneesheer vult het gedeelte “Medisch getuigschrift” in. Let goed op rubriek 4, het aantal beurten kine.
 2. Je kleeft een vignet van de mutualiteit in de grote rechthoek op het gedeelte “Aangifte van een ongeval”, voor grensarbeiders geld hetzelfde omdat ook zij in België voortaan verplicht ingeschreven moeten zijn bij een Belgische ziektekostenverzekeraar.
 3. Je bezorgt het formulier aan de GC, uiterlijk 7 werkdagen na de datum van het ongeval. Geef een woordje uitleg over het gebeuren.
 4. De GC vult het gedeelte “Aangifte van een ongeval” verder in en verzend het naar de dienst sportongevallen van de KBVB in Brussel aan de Houba de Strooperlaan 145/1.

Het ongeval moet uiterlijk 14 werkdagen na het gebeuren op de KBVB gekend zijn. Een dossier blijft 2 jaar bestaan 

Kosten

Je betaalt zelf alle doktershonoraria, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten e.d. en verwittigt uw mutualiteit. Zij zullen alle onkosten verzamelen op één onkostennota. Neem zo nodig een kopie van de rekeningen.

Na een tijdje ontvang je van de GC een formulier van de KBVB waarop alle door de KBVB aanvaarde voorwaarden van de behandeling staan. Lees deze aandachtig. Bij de genezing moet je je geneesheer dit formulier laten aftekenen, je mutualiteit inlichten en de onkostennota opvragen. Ofwel stuur je deze documenten zelf op of de GC zal dit voor jou doen. Na enige tijd ontvang je via de club de afrekening. Een algemene vrijstelling is van toepassing.

Meer info