ASV TV Advertising

ASV TV Advertising

 

  • Reclame op wedstrijdverslagen, interview met spelers en trainer

  • Algemeen

  • Toegestane bestandstypen: pdf.
    PDF door de adverteerder digitaal aan te leveren uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd
  • Voorwaarden

    Facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet of onvolledige betaling is automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, benevens het recht voor de ASV Geel op een schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag met een minimum van 125,00 €, wegens o.a. administratiekosten. Ingeval van betwisting erkennen partijen de enkele bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en voor de Vredegerechten het Vredegerecht Geel.