ASV Geel zoekt gemotiveerde jeugdtrainers 2018-2019

Onder impuls van de nieuwe visie van ASV Geel waarbij jeugdwerking opnieuw centraal staat en een eigen jeugdbudget dit zal garanderen, wil ASV Geel met haar jeugdwerking in seizoen 2019-2020 interprovinciaal voetbal aanbieden.

Om dat te bereiken zoekt ASV geel met oog op het seizoen 2018-2019 jeugdtrainers voor zowel 5v5, 8v8 als 11v11.

Kandidaten dienen te beschikken over een passend trainersdiploma of bereid zijn om dit lopende het seizoen te behalen. ASV Geel stimuleert het behalen van trainersdiploma’s (zowel logistiek als financieel).

Een performante jeugdwerking dient te beschikken over performante jeugdtrainers met een passend profiel.
Aandacht voor teamgeest, individuele begeleiding van spelers, … en administratieve opvolging (evaluaties, training- en wedstrijdvoorbereiding, …) zijn absolute vereisten.

Daartegenover staat een passende vergoeding en sportieve inspraak om het jeugdopleidingsplan te verbeteren.

Kandidaat trainers kunnen zich aanmelden bij jeugd@asvgeel.be; graag met een kort sportief CV, waarna we je uitnodigen voor een gesprek.